Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!

Địa chỉ: Gio Linh- Quảng Trị
 24/10/19  Tin tức  185
Tuần lễ sức khỏe của bé
 12/08/17  Góc phụ huynh  222
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO Tháng 3 năm 2016 TT Nhóm lớp Số trẻ ra lớp Số trẻ TDBĐCN Số trẻ SDD Tỷ lệ Số trẻ TDBĐCC Số trẻ SDD Tỷ lệ I Nhà trẻ 1  NTTT...
 12/08/17  Góc phụ huynh  226
    BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO Tháng 12 năm 2015 TT Nhóm lớp Số trẻ ra lớp Số trẻ TDBĐCN Số trẻ SDD Tỷ lệ Số trẻ TDBĐCC Số trẻ SDD Tỷ lệ I Nhà trẻ...
 12/08/17  Góc phụ huynh  437
                                                      BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO Tháng 9 năm 2015 TT Nhóm lớp Số trẻ ra lớp Số trẻ TDBĐCN Số trẻ SDD Tỷ lệ Số trẻ TDBĐCC Số trẻ SDD Tỷ lệ I Nhà trẻ 1...
 12/08/17  Góc phụ huynh  177
Khi ốm, các bé thường chán ăn, ăn rất ít hoặc bỏ bữa nên ngoài điều trị theo hướng dẫn của thầy thuốc, bố mẹ còn cần phải chú ý chăm sóc và cho con ăn uống đầy đủ...